Лекарства Против Корона Вирус Ваксина Ваксини Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кои са Лекарствата Срещу Корона Вирус
Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кое е Лекарство Срещу Корона Вирус Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус

Удари спешни и успешни срещу „Ковид 19” !  

От Българските Гении за Народите в Света ! Ударите са линия от 13. 04. 2020 г.

 

РАЗГРОМ НА ВЛАСТ-ПОЛЗВАЩАТА ИЗМЕТ ЗА БРОЯ НА ИЗМИРАЩИТЕ ВАКСИНИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИТЕ Й СВЕДЕНИЯ !

 ПО-МАЛЪК ЛИ Е БРОЯТ НА ЗАГИВАЩИТЕ ОТ КОВИД СЛЕД МАСОВАТА ВАКСИНАЦИЯ ?

–Не, дори се увеличава, като вече масово загиват и ваксинираните

Изметта се стресна от предишните страници на този сайт, разгромяващи химическите, биологическите, математическите и статистическите й измамници и започна да дава сведения за броя на измиращите ваксинирани, ама включи други порции измамници – манипулаторите, които наблягат на процента на заразените неваксинирани, без да отчитат факта, че те са огромното мнозинство в обществото и трябва да се изчисляват и сравняват  като процент от самите тях , по който начин и броят на умирашите ВАКСИНИРАНИ трябва да се изчисляват и сравняват  като процент от самите ВАКСИНИРАНИ, тъй като те са нищожното малцинство от обществото.

І . И ето при този ЧЕСТЕН, НЕшарлатански,  НЕманипулиращ начин , какви са резултатите .

За улеснение взимаме и разглеждаме кръгъл брой граждани – 1000 (хиляда) броя .

1. При 20 %  ваксинирано население и 80 % неваксинирано, това означава, че 200 (двеста) човеци от тези 1000 (хиляда) са ваксинирани, а 800 (осемстотин) не са ваксинирани .

2 .  100 (сто) човека от тези общо 1000 (хиляда) човеци се били заразявали, според даните на самата власт-ползваща самата измет, като  85 % от заразените били неваксинирани15 % от заразените били ваксинирани, което означава , че 85 (осемдесет и пет) човеци е броят неваксинираните заразени, а 15 (петнадесет) човеци броят на заразените, с ВАКСИНИРАНИ .

2.1 . Тоест в обществото ваксинираните били 20 %, а от общия брой заразените човеци , ваксинираните били 15 % .

  • Делим 15 на 20 и получаваме ¾  (три четвърти), което означава, че ТРИМА ОТ ВСЕКИ ЧЕТИРИМА ваксинирани изобщо НЕ е предпапазен от заразяване .

¾ , (три четвърти) изразени в проценти, това означава, че  75 % (седемдесет и пет) процента от ваксинираните изобщо не са предпазени от заразяване и само 25 % от ваксинираните са без симптоми на Ковид, само 25 % от ваксинираните значи са защитени по някакъв начин, ама от неваксинираните цели 80 % са без симптоми на ковид .

3. ПРОВЕРКА НА СЪОТНОШЕНИЯТА (ПРОПОРЦИИТЕ) .

3.1. Общия брой неваксинирани от тези примерно взети 1000 (хиляда) човека беше 800 (осемстотин). Заразените неваксинирани са 85 човека .

  • Делим 85 на общия брой неваксинирани, значи делим на 85 на 800 и умножаваме частното по сто, за да ги изразим в проценти (85 : 800) х 100 = 10, 6 % (десет цяло и шест десети) процента от всичките неваксинирани са се заразили .

3.2. Общия брой ВАКСИНИРАНИ от тези примерно взети 1000 (хиляда) човека беше 200 (двеста) .  Заразените ВАКСИНИРАНИ са 15 човека .

  • Делим 15 на общия брой ВАКСИНИРАНИ , значи делим на 15 на 200 и умножаваме частното по сто, за да ги изразим в проценти (15 : 200) х 100 = 7, 5 % (седем цяло и пет десети) процента от всичките ВАКСИНИРАНИ са се заразили .

4. Значи от НЕваксинираните граждани се заразяват  10, 6 % (десет цяло и шест десети) процента от тях , а от ВАКСИНИРАНИТЕ се заразяват 7, 5 % (седем цяло и пет десети) процента от тях .

5. Изваждаме от процента на заразяващите се НЕваксинирани граждани – 10,6  % процента на заразяващите се ВАКСИНИРАНИ граждани7,5 %  и получаваме следния резултат :  10, 6 % – 7,5 % = 3 , 1 % .

6. Значи с  3,1 % е по-голям шансът да се зарази един човек, ако не е ваксиниран, спрямо вероятноста му да се зарази, ако е ваксиниран .

7. За да сме честни, търсим съотношението (пропорциите) на тези 3,1 %  по-висок риск, спрямо целия риск при неваксинираните , който беше 10,6 % .

8. Делим 3, 1  на  10, 6 и получаваме 0, 29 (нула цяло и двадесет и девет стотни)  . 

9. Тоест, ако човек се ваксинира намалява шансовете си да се зарази само 0, 29 (нула цяло и двадесет и девет стотни) пъти . Само с 29 % (двадесет и девет процента) , т.е.  с по-малко от една трета .

10. И КАКВО ПАЗЯТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАРАЗЯВАНЕТО ТЕЗИ ВАКСИНИ ТОГАВА ?

Нищо , в сравнение с риска да загинеш от инсулт или инфакт от самите ваксини, или да бъдеш осакатен от тях.

ІІ. СЕГА ДА ВИДИМ КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ С УМИРАНЕТО НА ВАКСИНИРАНИТЕ !

11. Например, като казва в последно време (към 01 октомври 2021 г.) най-редовно власт-ползващата измет, то от загинали граждани 90 % от тях били неваксинирани, а 10 % от умрялите били ваксинирани .

12. ДА ВИДИМ КАКВО ПОКАЗВА ТОВА КАТО СЪОТНОШЕНИЯ !

Взимаме данните за един от тези дни, за който бе обявен общ брой на загиналите граждани 40 човека, от тях 4 броя ваксинирани и 36 броя неваксинирани .

12..1 .  За да намерим колко процента са тридесет и шест (36) броя починали неваксинирани граждани , спрямо общия брой от 800 (осемстотин) неваксинирани граждани в тази примерна група от 1000 (хиляда) граждани , то :

  • Делим 36 на 800 и умножаваме по 100 , ето така (36 : 800) х100 = 4 , 5 %  (четири цяло и пет десети от процента) са починалите от общия брой НЕваксинирани граждани от тази условна група .

12..1 .  За да намерим колко процента са десет (4) броя починали ВАКСИНИРАНИ граждани , спрямо общия брой от 200 (двеста) неваксинирани граждани в тази примерна група от 1000 (хиляда) граждани , то :

  • Делим 4 на 200 и умножаваме по 100 , ето така (4: 200) х100 = 2 %  (два процента) са починалите от общия брой ВАКСИНИРАНИ граждани от тази условна група .

13.  Значи от НЕваксинираните граждани загиват  4, 5 % (четири цяло  и пет десети) процента от тях , а от ВАКСИНИРАНИТЕ умират 2 % (два процента) от тях .

14. Изваждаме от процента на загиващите НЕваксинирани граждани – 4,5  % процента на умиращите ВАКСИНИРАНИ граждани2 %  и получаваме следния резултат :  4, 5 % –  2 % = 2 , 5 % .

15 . Значи с  2, 5 % е по-голям шансът да загине един човек, ако не е ваксиниран, спрямо вероятността да умре, ако е ваксиниран .

16.. За да сме честни, търсим съотношението (пропорциите) на тези 2,5 %  по-висок риск, спрямо целия риск от загиване при неваксинираните , който беше 4 , 5 % .

17 . Делим 2, 5 на  4,5 и получаваме 0, 55 (нула цяло петдесет и пет стотни)  . 

18. Тоест, ако човек се ваксинира намалява шансовете си загине само с 0, 55 ( нула цяло и петдесет и пет стотни) пъти .

НЕ Е МАЛКО, МОЖЕ БИ, КАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА .

Но само с 55 % (петдесет и пет процента) , а не 5 (пет) пъти (петстотин процента ) или 10 (десет) пъти (хиляда процента) , като се опитва да ни лъже власт-ползващата измет .

19. Ама, като се вземат предвид данните от доброто старо време  (1980 - 1990 г.),  когато още не се бяха сетили да ни изтребят с изкуствени вируси (не беше достигнала такова ниво науката и техниката, да се правят синтетични вируси) , че един на всеки сто и тринадесет ваксинирани пълнолетни човеци, развива една или друга нелечима или трудно лечима болест до пет години след ваксинирането, с тогавашните по-безопасни, класически ваксини ,

  • то каква излиза сметката на разглежданите от нас сега 200 (двеста) броя ваксинирани ?

20. Ами, че двама от тях, с голяма вероятност, могат да развият такава трудно лечима или нелечима болест до пет години,  така общият брой на загиващите от Ковид и разболяващите се, изобщо, поради каквито и да е било ваксини, с  една или друга нелечима или трудно лечима болест става – 6 броя (четирима бяха умиращите от Ковид  и 2-ма разболяващите се от нелечими или трудно лечими болести) .

21. А като се вземе предвид, че много хора измряха и измират от самите ваксини, или бяха и все още са осакатявани от тях с тромби, инсулти иинфаркти , за които немалко случаи власт-ползващата измет престана да изнася информация, ама ваксините са си същите – не са станали по-добри, то към към 6  (шесте) броя на загиващите по предната точка с ваксини, ще трябва да бъдат прибавени още един-двама , които умират до един месец след поставянето им на ваксини и така общият броя на загиващите от Ковид с ваксини и осакатените от ваксини става около 8 (осем чавека) на разглежданите 200 (двеста) броя  , което е 4 % (четири процента) от общия броя на тези разглеждани 200 (двеста) броя ваксинирани,  колкото беше 4,5 % (четири и половина процента)  официалният брой на умиращите от Ковид неваксинирани граждани, от условно разглежданите тук 1000 (хиляда) броя граждани .

22. За успокоение на хората, трябва изрично да посоча, че в действителност  броят на умиращите граждани (общо ваксинирани и неваксинирани) не е по 40 (четиридесет) на всеки хиляда , а според официалната статистика на власт-ползваща измет  - засега , досега – 02 октомври 2021 г. е общо един на триста тридесет и трима или това е 0, 3 %  (нула цяло и три десети процента), или около трима човека на хиляда .  

23. И за власт-ползващаща измет изрично трябва да посоча, че вече самите измети от другите страни, признават, че вече има създадени специални  по отношение на Ковид евтини лекарства (абсолютни има отдавна), които намаляват смъртността от Ковид в много по-голям процент, отколкото тези криминални иРНК ваксини .

24. Така, че ако настина са са загрижени за живота и здравето на българските граждани, то да престанат с лъжите , с измамите си, с геноцида и с терора си,  всички които бандитски, Анти-Народни  начинания имат една криминална цел – насилственото ваксиниране и ликвидиране на много-окрадения от ятх и от свтовната власт-ползащата измет български граждани .

25. И на власт-ползващите тъпанари,  боклуци, шарлатани, убийци, садисти и изверги, трябва да кажа , че изобщо не съм в категорията им „анти-ваксър”, защото и преди, и лани (2020 г.)  съм си слагал класически ваксини против грип, ама тази през есента на 2005 г. беше дефектна, та цяла година ходих на зиг- заг  .

ІІІ . И КАК ДА ВЯРВАМЕ НА ПРОСТИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ БОКЛУЦИ ?

1. Чак след като сега (б.а. - в средата на септември 2021 г.) разкрих измамите на химическите, математическите и биологическите правителствени „гении”  , то тези бандити започнаха с половин уста да признават, че и ваксинираните умират .

2. Като , обаче тарикат-тарикатеещо, споменаха бройката за тях, включвайки периода, чак от първи март  2021 г. , когато ваксинираните бяха много малко, та така разпределени за един огромен период, включващ времена с почти пълна липса на ваксинирани, то средното число (средният процент) на умиращите ваксинирани да изглежда малко , като го натамъниха  да е 0,67 % .

3. Днес - на 27 септември 2021 г. Кунчев призна , че средното число (средният процент) на умиращите ваксинирани било 2 (два) %, тоест три пъти по-голям от твърдяния от него преди няколко дни .

4. Току-що , днес  на 27 септември 2021 г.  в правителствения сайт съобщиха, че от последните умряли на 26 септември -   40 (четиридесет) човека, то ваксинираните били 4 (четирима)  - тоест, броя на умиращите ваксинирани вече е 10 % (десет процента) .

5. И понеже тези 40 броя последни наши загинали съграждани (Бог да ги Прости !) , представляват случайна извадка по смисъла на статистиката (никой не я натамънвал да е нарочна) , значи това е истинският (засега)  процент на умиращите ваксинирани -10 %  .

6. Общо ваксинираните били 20 % , а общо умиращите с ваксини засега са 10 % - тоест всеки втори ваксиниран изобщо не е защитен с тези ваксини .

7. Но за съжаление, броят на умиращите с ваксини като процент и като абсолютно число – ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВАВА , ПО СЛЕДНАТА ЕЛЕМЕНТАРНА ПРИЧИНА .

7.1. Всички НЕваксинираните имаха на „разположение” цяла година и половина да се срещнат и заразят с вируса, та да достигнат днешните числа на загиващи от тях, ТАКА И КОГАТО ВСИЧКИ ВАКСИНИРАНИ ИМАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ СЪЩОТО ВРЕМЕ – ГОДИНА И ПОЛОВИНА , ДА СЕ СРЕЩНАТ С ВИРУСА, ТОГАВА ЩЕ ВИДИМ ИСТИНСКАТА КАРТИНА ЗА БРОЯ НА ИЗМИРАЩИТЕ С ВАКСИНИ В КРЪВТА СИ .

8. Като прибавим към тях и броя на умрялите от самите ваксини и броя на осакатените от самите ваксини , положението с тази масова ваксинация става трагично, също като положението преди четвърт век с масовата приватизация.  Тогава всичките правителствени измети се кълняха, че тя била живото-спасяваща, а сега – всички я наричат бандитска .

9. Но власт-ползващите мошеници спряха да събират и да публикуват сведенията за ИЗМИРАЩИТЕ ОТ САМИТЕ ВАКСИНИ, а те – ваксините са си същите, не са станали по-добри, и през пролетта, и зимата на 2021 г. измряха стотици граждани от тях, ама сега вече не събират и не дават сведенията за броя на пострадалите от самите ваксини , И ТОВА СА ПОРЕДНИТЕ НЕРАЗСЛЕДВАНИ МАСОВИ УБИЙСТВА В БЪЛГАРИЯ .

10. Не съм анти-ваксър, лани си сложих КЛАСИЧЕСКА  ваксина против грип, и сега - в настоящия момент търся, пак такава против грип,  и като се вземе предвид и професионалното ми биотехнологическо образование - БИОТЕХНОЛОГ № 1 СЪМ НА ПЪРВИЯ, ЛЕГЕНДАРЕН ВИПУСК БИОТЕХНОЛОЗИ, става ясно, че няма причини, щото власт-ващите мошеници и гениите им,  да са по-прави от мен, а аз да съм по-грешния, пък то и числата са лесно за проумяване от всеки , завършил поне с успех 3 .00  по матемика основното си образование (осми клас) .

11. Горните данни не съм си ги измислил аз, а това е информацията от правителствения сайт , тук :

http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/496-sa-novodiagnosticiranite-s-koronavirusna-infek/

12.  А тук :

·         http://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/

са данните (графиките)  за умрялите в Британия – при 73 % ваксинирани, там, то по 200 (двеста) броя дневно започнаха да измират (през септември 2021 г.) , увеличават се драматично след ваксинацията, като от статистиката за едно-годишен период се вижда, че лани (2020) г.  по същото време – без ваксини – са умирали същия брой хора, колкото умират сега там с ваксини .

13. Тук

·        http://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/italy/

са данните ( графиките) за Италия, с повече от 70 % ваксинирани .

 

Вижда се, че лани  (2020 г.) по същото това време на годината (септември месец) са измирали в пъти по-малко, при никакви ваксинации.

14. Тук :

·        http://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/bulgaria/

са данните ( графиките) за България.  Вижда се, че лани  ( 2020 г.) по същото това време на годината (септември месец) са измирали в пъти по-малко, при никакви ваксинации

15.  А сега най-страшното - данните за Израел, където бяха ваксинирани най-напред и там са с над 70 % ваксинирани гражданите.

От едно-годишната графика, се вижда, че сега - през септември 2021 г. измират , толкова много  - по  50-60  човека дневно, колкото и преди това ,когато бяха  без никакви ваксини .

15.1.  Ето я графиката за Израел , тук :

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/

НАЙ-МНОГО СМЪРТНИ СЛУЧАИ – 99 (ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ) БРОЯ НА ДЕН ИЗРАЕЛ ГИ ДОСТИГА СЕГА, НА 9 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. , СЛЕД ИЗВЪРШЕНАТА  МАСОВАТА  ВАКСИНАЦИЯ НА ИЗРАЕЛЦИТЕ .

Това е истината, всичко друго са власт-ползващи измами !

 
Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кое е Лекарство Срещу Корона Вирус Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата
Начало Цялата книга Да убием убиеца на хората Още 44 Удара Против Корона Вирус Изкуствен ли Корона Вирусът Ще изчезне ли Корона Вирусът Това е страшно ! Кой съм аз Мангъро-фили vs Мангъро-фоби иРНК-изнасилване на спяща жена Ваксините пропадат по... математически причини. Ножът е дървен Безвредни ли са съставките на ваксините - полиетилен гликол ? Разбиване на химическите измамници Как пък сметнаха, че делтата бил хиляда пъти по-заразен ? Разбиване на математическите измамници По-малък ли е броят на загиващите от Ковид след масовата ваксинация ? – Не . Даже расте ! Разбиване на статистическите измамници РАЗГРОМ НА ВЛАСТ-ПОЛЗВАЩАТА ИЗМЕТ ЗА БРОЯ НА ИЗМИРАЩИТЕ ВАКСИНИРАНИ иРНК ВАКСИНИТЕ СА ОРЪЖИЕ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, ВИЖТЕ УЧЕБНИКА МИ С ИСТИНСКАТА НАУКА ! Айнщайн срещу корона вируса, какво е казал ... Какво да се прави Поръчай книгата
Лекарство Против Корона Вирус Ваксина Против Корона Вирус Как се лекува Корона Вирус Лекарство срещу Ковид 19 Кое е Лекарство Срещу Корона Вирус Бойко Борисов е Измамен Изигран от Върховния Касационен съд на Лозан Панов Съдебно дело на Бойко Борисов с Елена Йончева Волен Сидеров Димитър Чукалов Право на Справедлив Процес Смяна на системата

Цялата книга Да убием Ковид 19 с неговия убиец Още 44 Удара Против Корона Вирус Изкуствен ли Корона Вирусът Ще изчезне ли Корона Вирусът Това е ужасно . Не чети, ако си със слабо сърце ! Кой съм аз Мангъро-фоби срещу Мангъро-фили Безнаказано изнасилване и оплождане на приспана жена - точно това е иРНК Ваксинацията "в срок" пропада по ....технически причини ! Така, се гответе за дълги "премеждия" Безвредни ли са съставките на ваксините - полиетилен гликол ? Разбиване на химическите измамници Как пък сметнаха, че делтата бил хиляда пъти по-заразен ? Разбиване на математическите измамници По-малък ли е броят на загиващите от Ковид след масовата ваксинация ? – Не . Даже расте ! Разбиване на статистическите измамници РАЗГРОМ НА ВЛАСТ-ПОЛЗВАЩАТА ИЗМЕТ ЗА БРОЯ НА ИЗМИРАЩИТЕ ВАКСИНИРАНИ иРНК ВАКСИНИТЕ СА ОРЪЖИЕ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, ВИЖТЕ УЧЕБНИКА МИ С ИСТИНСКАТА НАУКА ! Айнщайн срещу корока вируса - решението е лесно Какво да се прави Поръчай книгата

© 2020. Всички права запазени  
 Обратно към върха на страницата
.